Contact

 

Wanneer u vragen heeft over een eventuele aanmelding voor Matched Care Zeeland, verzoeken wij u de daarvoor ingerichte procedure te volgen.

Op deze pagina wordt u daarover verder geïnformeerd.

Indien u een andere, niet casus gerelateerde vraag heeft, kunt u contact opnemen met MCZ via het Viersprong Klantburo op 088 7656216 of via ons mailadres info@mcz.care.