Visie en doelstelling

 

Visie Matched Care Zeeland

Matched Care Zeeland onderscheidt zich als een samenwerkingsverband van effectieve hoogspecialistische ambulante hulp met als principe ‘thuis nabij’ en ‘wonen doe je thuis, tenzij’.

De kracht van Matched Care Zeeland ligt in het kunnen inzetten van domeinoverstijgende maatwerkbehandelingen voor jongeren en gezinnen binnen GGZ, LVB en J&O voor de korte, middellange en de lange termijn.
We zijn hiertoe instaat doordat MCZ een samenwerkingsverband is met verschillende specialiteiten die verenigd kunnen worden binnen één traject.

Behandelingen binnen MCZ hebben een systemisch karakter en worden in de omgeving ingezet waarbij ook het netwerk rond de jeugdige en het gezin versterkt wordt, zodat de jeugdige met het gezin zelfstandig verder kan. Uitgangspunten hierbij zijn:

– Hulp wordt zoveel mogelijk in de eigen omgeving geboden

– De eigen kracht van de jeugdigen het gezin zijn leidend

– Doen wat er niet is, maar wel nodig is

– Jongeren wonen zoveel mogelijk in de eigen provincie

– Bij overstap naar ander ondersteuningstraject is er een warme overdracht

De intensiteit van de behandeling wordt flexibel op- en afgeschaald. Hierdoor wordt behandeling zo intensief als noodzakelijk ingezet en zo laag als mogelijk afgeschaald.

 

Doelstelling Matched Care Zeeland

De doelstelling van Matched Care Zeeland is om binnen alle jeugddomeinen (GGZ, J&O en LVB) hoogspecialistische ambulante zorg te verlenen waardoor thuiswonen mogelijk blijft. Tevens vinden we het als samenwerkingsverband belangrijk om voortdurend oog te houden voor hiaten binnen de jeugdzorg en hierop passend aanbod te ontwikkelen.