Consultatie en Aanmelding

Overweegt u een aanmelding bij ons?

Stap 1) Casusconsultatie

U heeft een casus waarvoor u meent dat Matched Care Zeeland een passend behandelaanbod heeft. Graag willen we met u kijken of wij inderdaad als samenwerkingsverband de juiste zorg kunnen bieden.

Stap 1a) Onze procedure is dat we de casus met u bespreken tijdens het overleg van het Toeleidingsteam MCZ. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak in te boeken in ons wekelijks overleg op dinsdagen tussen 13.00 en 15.00 uur. Dat kan via de agenda hiernaast. U ontvangt dan van ons per mail een bevestiging met een uitnodiging voor de bespreking.

Stap 1b) Om de casusbespreking voor te kunnen bereiden verzoeken wij u ons de vrijdag voorafgaand aan het overleg, uiterlijk voor 12.00 uur, het volledig ingevulde casusbesprekingsformulier met bijlagen toe te mailen naar info@mcz.care. Mocht het casusbesprekingsformulier niet voor vrijdag 12.00 uur toegestuurd zijn, dan kan de casus niet besproken worden in het toeleidingsteam.  

Via deze link kunt u het casusbesprekingsformulier downloaden.

 

Indien de casus niet is voorbesproken in het Toeleidingsteam, dient u eerst stap 1 volledig te volgen.

NB: Een casus die niet is voorbesproken, zullen wij niet als aanmelding kunnen accepteren.

 

                 

 

 

 

 

Afspraak maken